Αρχική Δραστηριότητα Εισηγήσεις στο Δ.Σ. Εισήγηση στο Δ.Σ. για το θέμα των Δικαστικών Αντιπροσώπων
Εισήγηση στο Δ.Σ. για το θέμα των Δικαστικών Αντιπροσώπων PDF Εκτύπωση E-mail

 

Λάρισα 15-6-2009


Προς κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ της Σύγχρονης Πρότασης Δικηγόρων (αναφορικά με το θέμα των Δικαστικών Αντιπροσώπων)

 

κ. Πρόεδρε,
Εξ αφορμής της προαναγγελίας ότι στην ημερήσια διάταξη της πρώτης -μετά τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου- συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ. θα συμπεριληφθεί θέμα σχετικό με τη διαδικασία του διορισμού των δικαστικών αντιπροσώπων και με δεδομένο το διορισμό όλο και λιγότερων συναδέλφων ως δικαστικών αντιπροσώπων (με αποκορύφωμα τις πρόσφατες ευρωεκλογές), η «Σύγχρονη Πρόταση Δικηγόρων» καταθέτει εκ των προτέρων τις προτάσεις της επί του θέματος, έτσι ώστε τούτες να γίνουν εγκαίρως και εμπροθέσμως αντικείμενο μελέτης και προβληματισμού από τα μέλη του Δ.Σ.
Οι προτάσεις μας επιγραμματικά έχουν ως εξής :
1)  Να εφαρμοστεί η  διάταξη της κείμενης νομοθεσίας [άρθρο 68 του ΠΔ 351/03], κατά την ορθή ερμηνεία της οποίας οι δικηγόροι διορίζονται κατά προτεραιότητα μετά τους δικαστικούς-εισαγγελικούς λειτουργούς και σε σχέση  με άλλους εργαζόμενους στο χώρο της δικαιοσύνης  [δικαστικούς υπαλλήλους] και τις άλλες κατηγορίες  διοριζομένων που αναφέρονται σε αυτή [π.χ υποθηκοφύλακες, συμβολαιογράφοι].
Άλλως και σε αντίθετη περίπτωση:
α) Να υπάρξει αποδέσμευση από οποιαδήποτε «συμφωνία» τυχόν έλαβε χώρα παλαιότερα  και πρέπει να εφαρμόζεται κατά τις διακηρύξεις της συνδικαλιστικής έκφρασης των δικαστικών υπαλλήλων, η οποία και την επικαλείται δημόσια… Σημειωτέον ότι η «συμφωνία» αυτή περίπου θεσμοθετεί την άνιση μεταχείριση των δικηγόρων αφού  προβλέπει  ποσοστιαία αναλογία  που οδηγεί στην απορρόφηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των δικαστικών-εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων   και στον παραγκωνισμό του μισού του αριθμού των δικηγόρων. Αν υπήρξε τέτοια πράγματι συμφωνία, να γίνει γνωστό ποιοι συμφώνησαν, πότε και γιατί.
β) Να ισχύει  σύμμετρη ή αναλογική μεταξύ των εργαζομένων στο χώρο της δικαιοσύνης [δικαστικών –εισαγγελικών λειτουργών, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων] κατανομή του αριθμού των δικαστικών αντιπροσώπων, η οποία, σε αντίθεση με το υπάρχον σύστημα, είναι δικαιότερη αφού λαμβάνει υπόψη τον αριθμό διοριστέων κάθε κατηγορίας. Ετσι, θα παύσει το απαράδεκτο φαινόμενο του αποκλεισμού του ημίσεως περίπου του αριθμού των δικηγόρων και αυτό του διορισμού του συνόλου περίπου των δικαστικών-εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων.
2) Να γίνει αναδιάρθρωση των εκλογικών τμημάτων, έτσι ώστε κανένα τους να μην διαθέτει πλέον των 550 εγγεγραμμένων (σήμερα ξεπερνούν τους 600). Με τον τρόπο αυτό, πέραν του ότι θα αυξηθούν τα εκλογικά τμήματα (τα οποία μέχρι σήμερα συρρικνώνονται), θα αποφευχθεί και η υπέρμετρη καταπόνηση των δικαστικών αντιπροσώπων και των λοιπόν εμπλεκομένων .   
3) Δικηγόρος που δεν έχει διορισθεί στις αμέσως προηγούμενες εκλογές, να εισάγεται στο ηλεκτρονικό σύστημα κλήρωσης με πλεονέκτημα έναντι όσων διορίσθηκαν (στις αμέσως προηγούμενες εκλογές), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέβαιη κλήρωσή του και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μη διορισμού του για δεύτερη συνεχή φορά.  
4) Να τεθεί από τα όργανα της πανελλήνιας έκφρασης των δικηγόρων ως άμεσο  προς αντιμετώπιση αίτημα, το θέμα του αποκλεισμού του ημίσεως  περίπου του αριθμού των ενδιαφερομένων να διορισθούν δικαστικοί αντιπρόσωποι δικηγόρων. Να αναδειχθεί και η οικονομική διάσταση του θέματος για τους δικηγόρους, η πλειοψηφία των οποίων επηρεάζονται από την οικονομική κρίση, με δεδομένο ότι με βάση αυτή τοποθετούνται και οι άλλες κατηγορίες [δικαστές –δικαστικοί υπάλληλοι] οι οποίες λαμβάνουν και άλλα οικονομικά οφέλη από την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, όπως και άλλες άσχετες με το αντικείμενο του δικαστικού αντιπροσώπου [δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι, πυροσβέστες (!!!)  κλπ ]. Να αποφασισθεί ο έγκαιρος  τρόπος  αντίδρασης του κλάδου  σε περίπτωση μη ευόδωσης της προσπάθειας ο οποίος να περιλαμβάνει συγκεκριμένη αποτελεσματική αντίδραση και όχι εκ των υστέρων διαμαρτυρίες [έκδοση ανακοινώσεων, ψηφισμάτων κ.λ.π]
5) Να πρωταγωνιστήσει ο σύλλογός μας στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του ουσιαστικού αυτού αιτήματος της πλειοψηφίας των δικηγόρων μέσω της συμμετοχής του Προέδρου στη Συντονιστική Επιτροπή και να εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το ΔΣ..

Παρακαλείται ο κ. Διευθυντής του Δ.Σ.Λ. να πρωτοκολλήσει το παρόν και να μεριμνήσει για την έγκαιρη διανομή του σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Για τη Σύγχρονη Πρόταση Δικηγόρων:
Δημήτριος Κατσαρός
Χρήστος Νότας
Χρήστος Μπατζιανούλης
Δημήτριος Ψαρογιώργος
Βασίλειος Καραΐσκος
Στυλιανός Καλογεράς
Τρύφων Τσάτσαρος
Αντώνης Γραβάνης
 

All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.