Αρχική Δραστηριότητα Εισηγήσεις στο Δ.Σ. Εισαγγελέας Υπηρεσίας
Εισαγγελέας Υπηρεσίας PDF Εκτύπωση E-mail

Προς τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ του Δ.Σ.Λ
ΑΙΤΗΣΗ
Δημητρίου Γ. Κατσαρού, Αντιπροέδρου Δ.Σ του ΔΣΛ

 Θέμα: Λειτουργία Εισαγγελέα Υπηρεσίας

           Κύριε Πρόεδρε

          Με απόφαση του ΔΣ  ορίστηκα εισηγητής προκειμένου να πραγματευθώ το θέμα της λειτουργίας του Εισαγγελέα Υπηρεσίας.
 Ήδη  έχω έτοιμη την εισήγησή μου προς το σώμα και παρακαλώ στην προσεχή τακτική συνεδρίασή του να τεθεί στην ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων και το παραπάνω θέμα.
 Παρακαλείτε ο κ. Διευθυντής να προβεί στην πρωτοκόλληση της παρούσας.
 
Λάρισα 22 Απριλίου 2009
Με τιμή
Δ.Κατσαρός, Αντιπρόεδρος Δ.Σ

 

 

 

 

 

 


 Προς το Δ.Σ του Δ.Σ. Λάρισας
Πρόταση – Εισήγηση
(Επί του ζητήματος της λειτουργίας του Εισαγγελέα Υπηρεσίας)

Δημητρίου Γ. Κατσαρού, Δικηγόρου, αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ, κατοίκου Λάρισας (Παπακυριαζή 45)

…..//…..

Κατά το άρθρο 199 Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954) , στους δικηγορικούς συλλόγους και τα Διοικητικά συμβούλια αυτών  ανήκει  η μέριμνα περί της εν γένει αξιοπρεπείας των Δικηγόρων και της απονομής παρά πάσης αρχής, του προς αυτούς οφειλομένου σεβασμού κατά την ενάσκηση του λειτουργήματος αυτών ….κ.λ.π. Επίσης κατά το άρθρο 39παρ.1 του το λειτούργημα του δικηγόρου ασκείται ενώπιον κάθε δικαστηρίου και ενώπιον κάθε αρχής, αστυνομίας,  επιτροπής ειδικής διαδικασίας, πειθαρχικών συμβουλίων ..κ.λ.π. Δηλαδή σύμφωνα με τις παραπάνω , τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων οφείλουν να επιβλέπουν για την τήρηση του οφειλομένου σεβασμού προς τους Δικηγόρους και δεν πρέπει να μένουν απαθείς όταν ανακύπτουν αρνητικά φαινόμενα που προσβάλλουν τελικά την ουσία των δικαιωμάτων και εγγυήσεων του διαδίκου για την υπεράσπιση του οποίου παρίσταται στο Δικαστήριο ο Δικηγόρος. Πολύ περισσότερο, τα  τα Δ.Σ των Δικηγορικών Συλλόγων δικαιούνται να υποβάλουν προτάσεις, να κάνουν παρεμβάσεις για θέματα των δικαιωμάτων των πολιτών, να αξιώνουν απαντήσεις από κάθε αρχή και να καθιστούν σαφές όταν αυτό περιγράφεται ότι δεν συνιστούν ομάδες διαμαρτυρίας, αλλά συγκαταλέγονται μεταξύ των κρατικών θεσμικών οργάνων, μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας των οποίων πραγματώνεται στην δημοκρατική Ελληνική Πολιτεία το αίτημα και η ικανοποίηση της αξίωσης του πολίτη για δίκαιη δίκη.
        Εν προκειμένω, έχει αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα που επιδρά αρνητικά στην άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών αλλά και στη καθημερινή άσκηση του λειτουργήματος του δικηγόρου, η λειτουργία του Εισαγγελέα Υπηρεσίας. Παρέλκει εν προκειμένω να αναφερθούν τα παρά πολλά αρνητικά περιστατικά που έχουν εμφανισθεί διαχρονικά  και οι συναφείς προς αυτά διαμαρτυρίες των συναδέλφων. Το Δ.Σ του συλλόγου μας σε μια προσπάθεια για επίλυση του θέματος μετά απο απόφασή του απέστειλε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας από 10-03-2009 το παρακάτω έγγραφο:  

     Κύριε Εισαγγελέα
 
    Πλείστα όσα προβλήματα δημιουργούνται με το θέμα του Εισαγγελέα Υπηρεσίας κατά την λειτουργία του εκτός του ωραρίου εργασίας των Δικαστηρίων, τις ημέρες των αργιών και τα Σαββατοκύριακα, όταν συλλαμβάνονται και κρατούνται πολίτες προκειμένου να ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, πολλές είναι οι διαμαρτυρίες δικηγόρων –μελών του συλλόγου μας, οι οποίοι δηλώνουν ότι αδυνατούν να παράσχουν τη νομική τους βοήθεια προς τον κρατούμενο εντολέα τους, καθόσον δεν είναι δυνατή η επικοινωνία τους με τον εισαγγελέα υπηρεσίας. Αντιλαμβάνεσθε ασφαλώς,  ότι η εκδήλωση παρόμοιων πρακτικών, συνιστούν  φαινόμενα  και μάλιστα ανεπίτρεπτα  που παρεμποδίζουν τον θεσμικό ρόλο του δικηγόρου.
-2-
 
         Ενόψει των προεκτεθέντων και προκειμένου να καθορίσουμε τη στάση μας επί του σοβαρού ζητήματος του Εισαγγελέα Υπηρεσίας το οποίο επιδρά τα μάλα στην καθημερινή άσκηση του θεσμικού ρόλου του δικηγόρου, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε  τα σχετικά με την λειτουργία του, δηλαδή  αν και πότε υποχρεούται ή όχι αυτός να ευρίσκεται στο κατάστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών τις απογευματινές ώρες, αργίες , Σαββατοκύριακα, πώς επιτυγχάνεται η επικοινωνία του δικηγόρου με αυτόν στα πλαίσια της παροχής νομικής βοήθειας  προς τον συλληφθέντα κρατούμενο –εντολέα του και με βάση ποια διάταξη [π.χ Κανονισμός εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας] ρυθμίζεται η εν γένει υπηρεσία του, αντίγραφο της οποίας να μας χορηγήσετε.
 
    Επι της παραπάνω πρότασης ουδεμία απάντηση υπήρξε, παρότι αυτό ζητήθηκε και προφορικά στα πλαίσια μιας προσπάθειας από μέρους μας για μια ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ θεσμικών φορέων χάριν της υπηρέτησης των δικαιωμάτων των πολιτών. Η μη απάντηση στο αίτημά μας δεν μπορεί παρά να εκληφθεί ως τρανταχτή απόδειξη μιας απαράδεκτης νοοτροπίας η οποία παραβιάζει την αρχή της αμοιβαιότητας μεταξύ των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης και η οποία δεν μπορεί παρά να τύχει της εντονότατης αποδοκιμασίας μας.
 
   Περαιτέρω και αναφορικά με το θέμα επικοινωνίας που πρέπει να έχει ο συνήγορος υπεράσπισης με τον συλληφθέντα –κρατούμενο στο Αστυνομικό Τμήμα,   από τις παραπάνω διατάξεις αλλά και από το άρθρο 3 εδαφ. δ του Π.Δ 254/2/3/Δεκεμβρίου 2004 (ΦΕΚ 238 τεύχος Α) Κώδικα Δεοντολογίας του Αστυνομικού, προκύπτει ότι ο Αξιωματικός Υπηρεσίας πρέπει να διευκολύνει την παροχή νομικής βοήθειας στον κρατούμενο και να διασφαλίζει την άμεση και απόλυτη πρόσβαση και επικοινωνία με τον δικηγόρο και μέσω αυτού με τον Εισαγγελέα Υπηρεσίας. Τούτο γίνεται στις περισσότερες Εισαγγελίες της χώρας πλήν Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς στις οποίες και βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού των ο Εισαγγελέας Υπηρεσίας παρευρίσκεται και σε ώρες μετά την λήξη του ωραρίου των Δικαστηρίων. [βλ. και αρίθμ. 6/2006 γνωμοδότηση Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου προς το Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου]
   
 Εν προκειμένω και με την επιφύλαξη να ζητηθεί η ανάλογη εφαρμογή της πρακτικής των ως άνω μεγάλων Εισαγγελιών.   
    
ΓΙ ΑΥΤΟ-ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ: Να γίνει δεκτή η εισήγησή μου αυτή. Να ζητηθεί με έγγραφο που θα απευθύνεται στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, να μην παρεμποδίζεται, αλλά να επιτρέπεται ακώλυτα,  η επικοινωνία των συνηγόρων με τον εκάστοτε Εισαγγελέα Υπηρεσίας κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες [μέχρι την 24:00] η οποία  θα γίνεται εάν παρίσταται ανάγκη μέσα στο ΑΤ όπου θα προσέρχονται να μελετούν και ενημερώνονται για την ήδη σχηματισθείσα δικογραφία και η οποία θα είναι δυνατή ακόμη και μεταμεσονύχτιες ώρες σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης [κακούργημα, σοβαρή ασθένεια του προσαχθέντος –συλληφθέντος] μέσω του Διοικητή του αρμοδίου τμήματος η του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας. [Λιμεναρχείου –Πυροσβεστικής].
      
   Λάρισα 07 Μαΐου 2009
Με τιμή           

 

 

 

 

 

 


 

 

All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.