Αρχική Δραστηριότητα Εισηγήσεις στο Δ.Σ. Βιβλίο Συλλόγου
Βιβλίο Συλλόγου PDF Εκτύπωση E-mail

Προς τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ του Δ.Σ.Λ
ΑΙΤΗΣΗ
Δημητρίου Γ. Κατσαρού, Αντιπροέδρου Δ.Σ του ΔΣΛ

 Θέμα: Εκδοση βιβλίου για τα 100 χρόνια του ΔΣΛ.

           Κύριε Πρόεδρε

          Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 11-09-2009 ορίστηκα εισηγητής προκειμένου να πραγματευθώ το θέμα της έκδοσης βιβλίου για τα 100χρόνια του ΔΣΛ με επιμέλεια του συναδέλφου κ. Αριστείδη Παπαχατζόπουλου, οποίος εξέφρασε και τη σχετική επιθυμία.
 Ηδη και αφού έλαβα υπόψη και τις απόψεις του  συναδέλφου, εχω έτοιμη την εισήγησή μου προς το σώμα και παρακαλώ στην προσεχή τακτική συνεδρίασή του να τεθεί στην ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων και το παραπάνω θέμα.
 Παρακαλείτε ο κ. Διευθυντής να προβεί στην πρωτοκόλληση της παρούσας.
 
Λάρισα 16 Μαρτίου 2009
Με τιμή
Δ.Κατσαρός, Αντιπρόεδρος Δ.Σ

 

 

 

 

 

Προς το Δ.Σ του Δ.Σ. Λάρισας
Πρόταση – Εισήγηση

Δημητρίου Γ. Κατσαρού, Δικηγόρου, αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ, κατοίκου Λάρισας (Παπακυριαζή 45)

…..//…..

 Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 11-09-2009 ορίστηκα εισηγητής προκειμένου να πραγματευθώ το θέμα της έκδοσης βιβλίου για τα 100χρόνια του ΔΣΛ με επιμέλεια του συναδέλφου κ. Αριστείδη Παπαχατζόπουλου, οποίος εξέφρασε και τη σχετική επιθυμία.
 Ηδη, αφού έκανα και σχετική συζήτηση με τον κ. συνάδελφο, προτείνω να ανατεθεί η επιμέλεια της συγγραφής του βιβλίου για τα 100 χρόνια του ΔΣΛ, στον Δικηγόρο, μέλος του συλλόγου μας, κ.Αριστείδη Παπαχατζόπουλο, υπο τις παρακάτω προυποθέσεις:
 -Η έκδοση είναι του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, στον οποίο ανήκουν και τα πνευματικά δικαιώματα.
 - Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, αναλαμβάνει πέρα από το κόστος της έκδοσης του βιβλίου και τις δαπάνες που θα πραγματοποιήσει ο συνάδελφος κατά την εκτέλεση της εργασίας του οι οποίες θα αποδίδονται σε αυτόν με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών. [π.χ δαπάνες ανατύπωσης φωτογραφιών, αντιγράφων κειμένων, τυχόν μετακίνηση και διαμονή εκτός Λάρισας για έρευνα σε βιβλιοθήκες κ.λ.π]. Σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπάνης ασυνήθους κόστους και δη υπερβαίνουσας το ποσό των 500ευρώ ο συνάδελφος οφείλει να ενημερώνει τον ταμία του ΔΣΛ ο οποίος υποχρεούται να φέρει αυτή στο ΔΣ προς έγκριση.
 - Ο συνάδελφος κ. Αριστείδης Παπαχατζόπουλος αναλαμβάνει την επιμέλεια της συγγραφής του βιβλίου απο αγάπη προς το ΔΣΛ τον οποίο υπηρέτησε και από τη θέση του Συμβούλου και δεν επιθυμεί ούτε διεκδικεί ούτε τώρα ούτε στο μέλλον οιαδήποτε αμοιβή για την εργασία του αυτή. Μνεία της επιμέλειας συγγραφής καθώς και της προσφοράς του αυτής θα γίνει σε χώρο του βιβλίου.
           -Ενόψει του ότι η  επιμέλεια της συγγραφής του βιβλίου θα γίνει παράλληλα και  με την βιοποριστική επαγγελματική ενασχόληση του συναδέλφου, δεν τίθεται συγκεκριμένα χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση του έργου. Μετά από ένα χρόνο όμως από την ανάθεση του έργου, όπως και σε κάθε περίπτωση, το Δ.Σ. του συλλόγου δικαιούται να καλέσει τον συνάδελφο προκειμένου να λάβει γραπτή η προφορική ενημέρωση για την πορεία του έργου.
 -Ο συνάδελφος θα παραδώσει στο Δ.Σ το βιβλίο έτοιμο προς έκδοση, προκειμένου να λάβει γνώση και να εκφέρει τυχόν παρατηρήσεις, όχι όμως υπο τύπον λογοκρισίας.     
 -Ο συνάδελφος θα λάβει τριάντα αντίτυπα του βιβλίου για δική του χρήση.
 - Ως ημέρα έναρξης του έργου θεωρείται η επομένη της σύνταξης του συμφωνητικού με τους παραπάνω όρους μεταξύ του Προέδρου του ΔΣ του ΔΣΛ και του συναδέλφου κ. Αριστείδη Παπαχατζόπουλου.
Λάρισα 26 Μαρτίου 2009
Ο Εισηγητής


 

 

All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.