Αρχική Δραστηριότητα Εισηγήσεις στο Δ.Σ. Φωτοτυπικό
Φωτοτυπικό PDF Εκτύπωση E-mail

Προς τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ του Δ.Σ.Λ
 Κύριε Πρόεδρε
 Πέραν των άλλων θεμάτων που θα θέσετε προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ, ζητώ να τεθούν και τα παρακάτω:
1. Κτηματολογικό Γραφείο Τυρνάβου. Μη προσήκουσα προς δικηγόρους και όχι μόνον συμπεριφορά της Προϊσταμένης.
2. Αντιμετώπιση του ζητήματος εγκατάστασης φωτοτυπικού μηχανήματος στον 4ο όροφο του Δικαστικού μεγάρου σε συνδυασμό και με αυτό της προβληματικής λειτουργίας των ανελκυστήρων.
3. Εισήγησή μου επί αναφοράς συναδέλφου Α.Γ. κατά Εφέτη κ. Γ.Α., η οποία λόγω της ιδιάζουσας φύσης του αντικειμένου της, να τεθεί ως ιδιαίτερο θέμα και όχι στο γενικό «ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ.»

     Λάρισα 22 Σεπτεμβρίου 2008
        Με τιμή
Δημ. Κατσαρός


Κυρία πρόεδρε
 Σας είναι γνωστό ότι η εγκατάσταση του αρχείου του Πρωτοδικείου στο 4Ο οροφο του Δικαστικού Μεγάρου, δημιούργησε συνακόλουθα  φαινόμενα τα οποία επιδρούν αρνητικά στη κίνηση όλων των εργαζομένων στο χώρο της Δικαιοσύνης αλλά και των προσερχομένων στο Μέγαρο πολιτών. Συγκεκριμένα,  η άνοδος με τους ανελκυστήρες πλήθους πολιτών στον 4ο όροφο προκειμένου να λάβουν διάφορα έγγραφα,  η  κάθοδος στο υπόγειο για έκδοση αντιγράφου, η εκ νέου άνοδος στον 4ο όροφο για παράδοση του πρωτοτύπου κ.ο.κ , επιβαρύνει αφόρητα τη λειτουργία τους, πέραν της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι υποχρεωμένοι να ανεβοκατεβαίνουν τους ορόφους του Μεγάρου. Εξάλλου, δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι τρείς εκ των τεσσάρων ανελκυστήρων είχαν τεθεί εκτός μάχης λόγω και της καταπόνησης από την παραπάνω αιτία. Επισημαίνουμε ιδιαιτέρως, ότι την  προπεριγραφόμενη ταλαιπωρία υφίστανται προεχόντως οι δικηγόροι, οι οποίοι αναγκάζονται  προκειμένου να διεκπεραιώσουν την απλή εργασία εκτύπωσης αντιγράφων να αναλώνουν πολύτιμο επαγγελματικό χρόνο. Εν προκειμένω, πιστεύουμε  ότι η βελτίωση της καθημερινότητας   των εργαζομένων στο χώρο της Δικαιοσύνης, [Δικαστικών, Εισαγγελικών λειτουργών, Δικηγόρων, Δικαστικών Υπαλλήλων], αποτελεί προτεραιότητα και μέλημα όσων έχουμε την ευθύνη για  τη λειτουργία του Μεγάρου. Βεβαίως και της καθημερινότητας των προσερχομένων στη Δικαιοσύνη πολιτών, χάριν της εξυπηρέτησης των οποίων, δεν θέλουμε να λάβουμε το μέτρο της έκδοσης αντιγράφων στο υπόγειο «μόνο για δικηγόρους», το οποίο αν αναγκασθούμε να πράξουμε, ασφαλώς θα προκαλέσει ταλαιπωρία σε αυτούς και αναστάτωση και διαμαρτυρίες στη πόλη μας.
 Ενόψει των προεκτεθέντων τα οποία εξάλλου σας έχουν εκτεθεί και προφορικά, το Δ.Σ του συλλόγου μας μετά από έντονα διαβήματα των μελών του, αποφάσισε την εγκατάσταση φωτοτυπικού μηχανήματος στο 4ο όροφο το οποίο θα λειτουργεί ως προέκταση αυτών που λειτουργούν στο 1ο υπόγειο του Μεγάρου.
 Μετά ταύτα, ζητούμε να μας παραχωρηθεί από την Επιτροπή Μεγάρου ο σχετικός χώρος για την λειτουργία του φωτοτυπικού μηχανήματος, ο οποίος προτείνουμε να είναι αυτός δίπλα από την αίθουσα οπου φυλάσσονται τα πειστήρια.      

Με Τιμή
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Θέματα για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ

Προς τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ του Δ.Σ.Λ
 
           Κύριε Πρόεδρε

1. To  ζήτημα της εγκατάστασης φωτοτυπικού μηχανήματος στον 4ο όροφο συζητήθηκε την 25-09-2008 στο Δ.Σ και αφού διαπιστώθηκε  συμφωνία των μελών προς επίλυση αυτού, αποφασίστηκε να εξετάσουμε καταρχήν τις τεχνικές λεπτομέρειες, δηλ. του που θα εγκατασταθεί σε συνεννόηση με την  Επιτροπή Μεγάρου, τι είδους μηχάνημα σε συνεννόηση με Χ. Μητρά κ.λ.π]. Παρότι όμως παρήλθε πεντάμηνο από τη συζήτηση του θέματος, αυτό παραμένει σε εκκρεμότητα παρά την ένταση του αιτήματος των συναδέλφων που έχει ως μόνιμη επωδό τη φράση «βάλτε ένα φωτοτυπικό στον 4ο όροφο». Καθίσταται επομένως αναγκαίο το θέμα να συζητηθεί και πάλι στο Δ.Σ προς λήψη οριστικής απόφασης με την οποία θα εκφράζεται η σαφής βούλησή του προς κάθε κατεύθυνση για άμεση εγκατάσταση και λειτουργία φωτοτυπικού μηχανήματος στον 4ο όροφο.

    2. α. Συνεδρίαση Μον.Πρωτ. –Πολ.Πρωτ. Τακτική –Εκουσία. β. Πρόεδρος Υπηρεσίας. γ. Τήρηση ωραρίου συνεδριάσεων –Αιτήματα αναβολής κατά την έναρξη της διαδικασίας.
          Είναι γνωστό ότι παρατηρείται μεγάλη ταλαιπωρία λόγω της αναμονής των συναδέλφων να δικάσουν τις υποθέσεις τους κατά την ημέρα συνεδρίασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ-Τακτική-Εκουσία, σε συνδυασμό με αυτήν του ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ. Επίσης την ίδια ταλαιπωρία υφίστανται οι συνάδελφοι εξαιτίας του ότι ο Πρόεδρος Υπηρεσίας είναι απασχολημένος και στα ακροατήρια κατά την ημέρα που εκτελεί τα καθήκοντά του αυτά, με αποτέλεσμα την μακρά αναμονή για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους [π.χ έκδοση προσωρινής διαταγής]. Ακόμη, παρά το ότι σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει εμφανές πρόβλημα, ωστόσο από διαμαρτυρίες συναδέλφων προκύπτει ότι δημιουργείται ένταση με την έδρα όταν αυτή έχει συγκεκριμένη σύνθεση στο ζήτημα της τήρησης του ωραρίου και της υποβολής των αιτημάτων αναβολής [άρθρο 349 ΚΠΔ] κατά την έναρξη της διαδικασίας. Γι αυτό παρίσταται ανάγκη να συζητηθούν οι προαναφερόμενες πτυχές του ζητήματος αυτού προς λήψη της ενδεδειγμένης απόφασης του Δ.Σ.
 Μετά ταύτα και ενόψει της επίδρασης των  παραπάνω θεμάτων στην καθημερινότητα των συναδέλφων,  ζητούμε με την παρούσα, να τεθούν στην ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων της προσεχούς τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ.
 Παρακαλείτε ο κ.Διευθυντής να προβεί στην πρωτοκόλληση της παρούσας.
 
Λάρισα 23 Φεβρουαρίου 2009
Με τιμή
Δ.Κατσαρός, Αντιπρόεδρος Δ.Σ
Χ.Νότας, Γ. Γραμματέας
Χ.Μπατζιανούλης, Ταμίας
Β.Καραίσκος, Σύμβουλος
Δ.Ψαρογιώργος,
Σ.Καλογεράς,
Τ.Τσάτσαρος,
Α.Γραβάνης,

 

 

 

All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.