Αρχική Δραστηριότητα Εισηγήσεις στο Δ.Σ. Αναφορά Συναδέλφου
Αναφορά Συναδέλφου PDF Εκτύπωση E-mail

Προς τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ του Δ.Σ.Λ


 Κύριε Πρόεδρε
 Πέραν των άλλων θεμάτων που θα θέσετε προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ, ζητώ να τεθούν και τα παρακάτω:
1. Κτηματολογικό Γραφείο Τυρνάβου. Μη προσήκουσα προς δικηγόρους και όχι μόνον συμπεριφορά της Προϊσταμένης.
2. Αντιμετώπιση του ζητήματος εγκατάστασης φωτοτυπικού μηχανήματος στον 4ο όροφο του Δικαστικού μεγάρου σε συνδυασμό και με αυτό της προβληματικής λειτουργίας των ανελκυστήρων.
3. Εισήγησή μου επί αναφοράς συναδέλφου Α.Γ. κατά Εφέτη κ. Γ.Α., η οποία λόγω της ιδιάζουσας φύσης του αντικειμένου της, να τεθεί ως ιδιαίτερο θέμα και όχι στο γενικό «ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ.»

     Λάρισα 22 Σεπτεμβρίου 2008
        Με τιμή
Δημ. Κατσαρός

 


Προς το Δ.Σ του Δ.Σ. Λάρισας
Πρόταση – Εισήγηση
(Επί αναφοράς δικηγόρου Α. Γ. κατά Εφέτη Γ. Α.)

Δημητρίου Γ. Κατσαρού, Δικηγόρου, αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ, κατοίκου Λάρισας (Παπακυριαζή 45)

…..//…..

 Κατά το άρθρο 199 Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954) , στους δικηγορικούς συλλόγους και τα Διοικητικά συμβούλια αυτών  ανήκει  α) η μέριμνα περί της εν γένει αξιοπρεπείας των Δικηγόρων και της απονομής παρά πάσης αρχής, του προς αυτούς οφειλομένου σεβασμού κατά την ενάσκηση του λειτουργήματος αυτών ….κ.λ.π. Επίσης κατά το άρθρο 39παρ.1 του το λειτούργημα του δικηγόρου ασκείται ενώπιον κάθε δικαστηρίου και ενώπιον κάθε αρχής και επιτροπής ειδικής διαδικασίας και των πειθαρχικών συμβουλίων ..κ.λ.π. Δηλαδή σύμφωνα με τις παραπάνω, τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων οφείλουν να επιβλέπουν για την τήρηση του οφειλομένου σεβασμού προς τους Δικηγόρους και δεν πρέπει να μένουν απαθείς σε αρνητικά φαινόμενα από μέρους αριθμού, έστω και μικρού δικαστών, που όχι μόνον παραβιάζουν την αμοιβαία σχέση σεβασμού μεταξύ δικαστών και δικηγόρων, αλλά προσβάλλουν τελικά την ουσία των δικαιωμάτων και εγγυήσεων του διαδίκου για την υπεράσπιση του οποίου παρίσταται στο Δικαστήριο ο Δικηγόρος. Ακόμη περισσότερο τα Δ.Σ των Δικηγορικών Συλλόγων πρέπει να επιλαμβάνονται άμεσα και επί τόπου και όχι να περιορίζονται εκ των υστέρων σε αναφορές και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι δεν συνιστούν ομάδες διαμαρτυρίας, αλλά συγκαταλέγονται μεταξύ των κρατικών θεσμικών οργάνων, μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας των οποίων πραγματώνεται στην δημοκρατική Ελληνική Πολιτεία το αίτημα και η ικανοποίηση της αξίωσης του πολίτη για δίκαιη δίκη. [έτσι και η από 18-04-2008 ανακοίνωση Δ.Σ.Α καταχωρηθείσα σε ιστοσελίδα] 
 Περαιτέρω στο ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ –ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΠΔ που τιτλοφορείται ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  και συγκεκριμένα στο άρθρο 374 παρ.3 «Τρεις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ο γραμματέας της εισαγγελίας αναρτά, στον προς τούτο χώρο της εισαγγελίας, αντίγραφο της σειράς των υποθέσεων, σύμφωνα με το έκθεμα, σημειώνοντας και το χρόνο που θα εκδικαστούν. Η σειρά του εκθέματος δεν μπορεί ν’ αλλάξει παρά μόνο με απόφαση του δικαστηρίου, που δημοσιεύεται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και αφορά υπόθεση στην οποία όλοι οι διάδικοι είναι παρόντες. Μπορεί όμως το δικαστήριο, με απόφασή του και κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως, να μεταθέσει τη συζήτηση για ορισμένη υπόθεση σε επόμενο αριθμό της σειράς, ύστερα από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως για εξαιρετικούς λόγους»  Ακόμη κατά το επόμενο άρθρο 375παρ.1 του ΚΠΔ οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου έχουν εφαρμογή και στο εφετείο εκτός από την παρ.1. στην οποία αναφέρεται πόσες υποθέσεις μπορεί να προσδιορίζονται για εκδίκαση σε κάθε δικάσιμο και πώς μπορεί αυτός ο αριθμός να αυξομειώνεται.
 Εν προκειμένω ο συνάδελφος Α. Γ. του Θ., κάτοικος Λάρισας, ΑΜ ΔΣΛ .., την 06-03-2008 κατέθεσε στη γραμματεία του συλλόγου μας [αριθμός εισερχομένων 3] την με ίδια ημερομηνία  αναφορά του προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία μεταξύ άλλων εκθέτει ότι κατά τη δικάσιμο της ως άνω ημερομηνίας [06-03-2008] δικάζονταν ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας [Πλημ/των] αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης του εντολέα του Α. Κ. η οποία είχε λάβει στο αναρτηθέν έκθεμα αριθμό  33 [τελευταία στη σειρά]. Υποθέτοντας  ότι η υπόθεσή του θα εκδικάζονταν τελευταία, έκρινε ότι είχε αρκετό χρόνο να μεταβεί στα γραφεία του συλλόγου μας για την έκδοση του απαιτουμένου γραμματίου προείσπραξης το οποίο και έκανε σε σύντομο διάστημα μετά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας. Κατά την επιστροφή του όμως στο χώρο του ακροατηρίου του ως άνω Δικαστηρίου, διαπίστωσε ότι δικάζονταν άλλη υπόθεση (η οποία προηγούνταν της δικής του στο έκθεμα), ενώ αμέσως μετά το πέρας αυτής εκφωνήθηκε η με αριθμό επτά [7]. Πριν την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας σ’ αυτή την υπόθεση, ο συνάδελφος κ. Α. Γ. απευθυνόμενος προς το Δικαστήριο, ζήτησε από τον πρόεδρο κ. Γ. Α. [τα άλλα μέλη της σύνθεσης κα. Μ.Τ., κα Σ., Εισαγγελέας κος Σ.Δ.] προτίμηση για την εκδίκαση της υπόθεσής του, προβάλλοντας ότι επρόκειτο περί τυπικής διαδικασίας καθόσον αφορούσε αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης με βάση ασκηθείσα αναίρεση. Επί του αιτήματός του, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο συνάδελφος, έλαβε την απάντηση από τον πρόεδρο κ. Γ. Α., ότι η υπόθεσή του είχε εκδικασθεί ερήμην, είχε απορριφθεί, ενώ στις διαμαρτυρίες του για το πώς συνέβη αυτό αφού ήταν τελευταία στο έκθεμα και εν τω μεταξύ δικάζονταν προηγούμενες, ο ίδιος ως άνω δικαστής του είπε «ότι η υπόθεσή εκφωνήθηκε στις 9:00 π.μ και επειδή δεν ήταν στο δικαστήριο δικάστηκε ερήμην». Μάλιστα δε πάντα κατά τους διαλαμβανόμενους στην αναφορά του συναδέλφου ισχυρισμούς ο ως άνω πρόεδρος του Δικαστηρίου, τον επετίμησε   με την φράση «ας φροντίζατε να είστε εδώ» ενώ απεφάνθη και ότι «έτσι κι αλλιώς αυτή η αίτηση θα απορρίπτονταν». Ακολούθως ο συνάδελφος στην ένδικη αναφορά του διατυπώνει, απευθυνόμενος προς το Δ.Σ του συλλόγου μας, σειρά ερωτημάτων με τα οποία διερωτάται πώς έγινε η υπέρβαση αυτή του εκθέματος, όταν μάλιστα η ασκηθείσα αίτηση αναστολής έφερε την υπογραφή του ως πληρεξουσίου δικηγόρου, εννοώντας ασφαλώς  ότι θα μπορούσε να «κρατηθεί» πέραν των άλλων και στη βάση μιας πρακτικής που τηρείται από τα Δικαστήρια, στα πλαίσια της αμοιβαιότητας και του σεβασμού του ρόλου του Δικηγόρου.
 Πρέπει να λεχθεί, όσον αφορά την  αναφορά του συναδέλφου, αυτή κατετέθη άμεσα την ίδια ημέρα που έλαβε χώρα το προπεριγραφόμενο συμβάν, [06-03-2008], πλην όμως δεν κατέστη δυνατόν να τύχει άμεσης αντιμετώπισης, για εύλογο λόγο πιστεύω, δεδομένου ότι  εκείνη η χρονική στιγμή, συνιστούσε μεταβατικό στάδιο από το προηγούμενο Δ.Σ στο νεοκλεγέν με βάση το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών της 24-02-2008 το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την 17-03-2008.
 Σε κάθε περίπτωση, μετά τον ορισμό μου ως Εισηγητή επί της υπόθεσης αυτής στα πλαίσια της έρευνας που έκανα, πέρα από το συνάδελφο ο οποίος επιβεβαίωσε τα διαλαμβανόμενα στο έγγραφό του, ζήτησα να λάβω γνώση της θέσης του πρόεδρου του Δικαστηρίου Εφέτη κ. Γ. Α., στον οποίο την 03-06-2008 έθεσα υπόψη του  την αναφορά του συναδέλφου  με παράδοση απλού αντιγράφου της. Αυτός αρνήθηκε ότι έλαβαν χώρα τα γεγονότα όπως εξιστορούνται σε αυτή, λέγοντας ότι «αποκλείεται να μην την κρατήσαμε την υπόθεση,» «θα την εκφωνήσαμε και δεν θα ήταν εκεί,» ενώ μου υπέδειξε  να συστήσω στον αναφέροντα «ν’ απευθυνθεί αρμοδίως»  επισημαίνοντας ίσως μ’ αυτή τη φράση ότι δεν υπόκειται σε κάποιο πειθαρχικό έλεγχο έναντι του Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου.
Ακολούθως διαπιστώθηκαν από τα παρακάτω έγγραφα τα εξής:
-Από το αντίγραφο του πινακίου δικασίμων της 06-03-2008 προκύπτει ότι πράγματι  η υπόθεση του εντολέα του Α. Κ. είχε αύξοντα αριθμό 33, δικάστηκε ερήμην και αποτέλεσμα «απορρίπτει την αίτηση»  με την διαφορά ότι υπήρχε ως τελευταία η με αριθμό 34 η οποία αφορούσε αίτηση ακύρωσης η οποία συζητήθηκε και έγινε δεκτή.
-Από το αντίγραφο του Βιβλίου ποινικών αποφάσεων του Εφετείου που αφορά την δικάσιμο της 06-03-2008, προκύπτει ότι οι υποθέσεις αυτής έλαβαν αριθμούς από 349 ως 382 ανάλογα με τη σειρά εκδίκασης αυτών. Η υπόθεση του συναδέλφου με αιτούντα τον Α. Κ. έλαβε αριθμό απόφασης 356, δηλαδή έγιναν έξι υποθέσεις πριν και 26 μετά από αυτήν με την επισήμανση ότι από την 362 ως 382 αφορούσαν υποθέσεις δυο προσώπων [με πράξη, Δήλωση παραίτησης από έφεση και αναίρεση]  οι οποίες απορρίφθηκαν ελλείψει κλήτευσης των αιτούντων. Προκύπτει ακόμη  ότι οι δυο πρώτες υποθέσεις γίνονται κανονικά στη σειρά τους [349,350], ακολούθως ως τρίτη γίνεται η με αριθμό 6 [351], ως τέταρτη η με αριθμό 3 [352], ως πέμπτη η με αριθμό 5 [353], ως έκτη η με αριθμό 11 [354], ως έβδομη η με αριθμό 9 [355], και ως όγδοη η με αριθμό 33 [356] του εντολέα του συναδέλφου Α. Κ. Μετά από αυτήν έγινε η με αριθμό 34, [357], η με αριθμό 8 [358], η με αριθμό 4[359], η με αριθμό 10 [360], η με αριθμό 7 [361] και στη συνέχεια οι με αριθμό 12 ως 32 [361 ως 382].
- Από το επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης 356/2008 δεν προκύπτει ότι κατά την έναρξη συνεδρίασης το Δικαστήριο έλαβε απόφαση στην οποία όλοι οι διάδικοι ήταν παρόντες με την οποία  άλλαξε η σειρά του   εκθέματος, ενώ δεν πρόκειται εν προκειμένω για  μετάθεση της συζήτησης της ένδικης υπόθεσης σε επόμενο αριθμό της σειράς που θα μπορούσε να γίνει  ύστερα από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως για εξαιρετικούς λόγους.
            -Μετά ταύτα, οδηγούμαι στο συμπέρασμα ότι το Δικαστήριο υπό την παραπάνω σύνθεσή του [πρόεδρος Γ.Α., μέλη Μ.Τ., Σ.] άλλαξε τη σειρά εκδίκασης του εκθέματος χωρίς την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων  που τάσσουν τα άρθρα 374 παρ.3 σε συνδ. με 375 παρ.1 Κ.Π.Δ] σε κάθε δε περίπτωση, υπήρξε εκδήλωση αρνητικού φαινομένου  από μέρους των δικαστών που μετείχαν στη σύνθεση του Δικαστηρίου, με το οποίο όχι μόνον παραβιάστηκε η αμοιβαία σχέση σεβασμού μεταξύ δικαστών και δικηγόρων, αλλά προσβλήθηκε  η ουσία των δικαιωμάτων και εγγυήσεων του διαδίκου για την υπεράσπιση του οποίου εσκόπευε να παραστεί στο Δικαστήριο δηλαδή τελικά κατέστη γράμμα κενό το δικαίωμα του πολίτη για δίκαιη δίκη. [έτσι και η από 18-04-2008 ανακοίνωση Δ.Σ.Α καταχωρηθείσα σε ιστοσελίδα] 
ΓΙ ΑΥΤΟ-ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ: Να γίνει δεκτή η εισήγησή μου αυτή. Να ζητηθεί με έγγραφο που θα απευθύνεται στην προϊστάμενη του Εφετείου Λάρισας και στον αρμόδιο Επιθεωρητή να ασκηθεί αμέσως ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος στα προαναφερόμενα μέλη της σύνθεσης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας [δικ.06-03-2008 ]και η επιβολή της νόμιμης τιμωρίας, ενώ το έγγραφο θα κοινοποιείται και στους Υπουργό Δικαιοσύνης, Πρόεδρο Αρείου Πάγου, Εισαγγελέα Αρείου Πάγου.
    
          Λάρισα 16 Ιουλίου 2008
Με τιμή           

 

 

 

All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.