Αρχική Δραστηριότητα Εισηγήσεις στο Δ.Σ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ PDF Εκτύπωση E-mail

Προς τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ του Δ.Σ.Λ


 κύριε Πρόεδρε


 Ενόψει της έναρξης της διαδικασίας κτηματογράφησης στην πόλη μας καθίσταται αναγκαίο να προσδιορισθεί το εύρος της δικηγορικής ύλης καθώς επίσης και ο τρόπος διαφύλαξης αυτής από διάφορα παραδικηγορικά κυκλώματα τα οποία ήδη ενεργοποιοιούνται και προετοιμάζονται προς αθέμιτη κάρπωσή της. Επίσης είναι προφανές ότι αν δεν υπάρξει αντιμετώπιση του θέματος ελλοχεύει ο κίνδυνος διολίσθησης σε συμπεριφορές που ευτελίζουν το επάγγελμά μας.
 Γι αυτό θα πρέπει το θέμα «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» να τεθεί άμεσα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ και αφού  εκτεθούν και  ανταλλαγούν οι απόψεις των μελών   να προκύψει η ορθότερη και αποτελεσματικότερη για το προκείμενο σοβαρό ζήτημα απόφαση.
Λάρισα 2 Ιουνίου 2008
Με τιμή
Δ.Κατσαρός
Χ.Νότας
Χ.Μπατζιανούλης
Β.Καραίσκος
Δ.Ψαρογιώργος
Σ.Καλογεράς
Τ.Τσάτσαρος
Α.Γραβάνης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

…//…

 ΣΚΟΠΟΣ: Η κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη διαφύλαξη της δικηγορικής ύλης που προκύπτει από την έναρξη διαδικασίας της κτηματογράφησης στο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Λαρισαίων και συγκεκριμένα από την υποβολή της δήλωσης εγγραπτέων δικαιωμάτων των ιδιοκτητών ακινήτων.Το εύρος,  η καλύτερα η ποσότητα αυτής της δικηγορικής ύλης είναι αρκετά μεγάλη, αφού σύμφωνα με εκτιμήσεις οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν επιβεβαιωθούν απολύτως τα υπο δήλωση δικαιώματα ανέρχονται στα 150.000. Ασχετα με το γεγονός ότι δεν κατοχυρώθηκε η εργασία του δικηγόρου εν προκειμένω [π.χ με θέση υπογραφής του δικηγόρου επι της δήλωσης] εν τούτοις είναι δεδομένο, ότι πρόκειται για αντικείμενο  της δικηγορικής μας ύλης, αφού τόσον ο έλεγχος που προηγείται της σύνταξης της δήλωσης, οσον και η σύνταξη αυτής καθεαυτής της δήλωσης απαιτεί νομική γνώση αλλά και εμπειρία.

 ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ: α) Η διαδικασία αυτή καθεαυτή της κτηματογράφησης, η οποία με τον χειρισμό των υποθέσεων από τους δικηγόρους γίνεται ομαλότερη και ταχύτερη. β) Τα συμφέροντα των πολιτών, του κοινωνικού συνόλου ευρύτερα, το οποίο θα αντιληφθεί τελικά ότι η συμμετοχή των δικηγόρων αποκλείει σε μεγάλο βαθμό μεταγενέστερες δίκες και συνακόλουθες δαπάνες, όπως έδειξε η παρελθούσα εμπειρία της κτηματογράφησης σε γειτονικές προς τη Λάρισα περιοχές.  γ) Η επαγγελματική διέξοδος των συναδέλφων και ειδικά των νέων οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από την κρίση που μαστίζει τον κλάδο μας
Πρέπει στο σημείο αυτό να τονισθεί, ότι ο χειρισμός της υπόθεσης αυτής από μέρους του δικηγόρου, δεν γίνεται από επαγγελματική εμμονή, αλλά από λόγους επιστημονικής ευθύνης και επαγγελματικής αξιοπρέπειας η οποία εν τέλει καταλήγει προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ενόψει της γνωστής επιφύλαξης και νοοτροπίας που διακατέχει δυστυχώς σημαντική μερίδα συμπολιτών, σε σχέση με την αξία της παροχής υπηρεσιών του δικηγόρου, αλλά και της επίσης γνωστής σε παρόμοιες περιπτώσεις δράσης διαφόρων διαδρομιστών, κυκλωμάτων [π.χ λογιστών, πρώην δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων κ.λ.π] είναι ορατός ο κίνδυνος και να απωλεσθεί μεγάλο κομμάτι του αντικειμένου, αλλά και να ευτελισθεί το επάγγελμά μας.

 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Η παρέμβαση του Συλλόγου μας θεωρούμε ότι είναι η μοναδική διέξοδος η οποία μπορεί να αποτρέψει κατά το δυνατόν την εμφάνιση αρνητικών φαινομένων. Παρέμβαση όμως η οποία να είναι ρεαλιστική αφού πρέπει να λαμβάνει υπόψη της, το αρνητικό δεδομένο της μη  κατοχύρωσης της εργασίας του δικηγόρου εν προκειμένω, αλλά και την χρονική συγκυρία στην οποία επιχειρείται. Δηλαδή, άλλο τρόπο αντιμετώπισης ενδεχομένως θα προτείναμε, αν αυτή η συζήτηση γίνονταν πρίν κάποια χρόνια και άλλον προτείνουμε όταν γίνεται δώδεκα ημέρες πρίν την έναρξη της διαδικασίας κτηματογράφησης.
 Εν προκειμένω ως συνδικαλιστική κίνηση «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ»  είχαμε ως προγραμματική θέση την αντιμετώπιση του θέματος –δήλωση εγγραπτέων δικαιωμάτων στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
 Ενόψει της σημερινής συζήτησης στο Δ.Σ εξετάσαμε τις παρακάτω περιπτώσεις αντιμετώπισης του προβλήματος:
 Α)Να αναλάβει ο Σύλλογος με νέους συναδέλφους που θα αμείβονται προς τούτο την συμπλήρωση της δήλωσης και το συνολικό προιόν να διανεμηθεί στο σύνολο των συναδέλφων, ως ένα ειδικό μέρισμα από το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Προέκυψαν τα παρακάτω  αξεπέραστα στην παρούσα χρονική φάση προβλήματα: -δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος λειτουργίας συνεργείου. Σκέψη για χρήση του μεγάρου μας, απορρίπτεται με το επιχείρημα ότι το πλήθος των πολιτών που θα συρρεύσει αφενός μεν θα αποδιοργανώσει την λειτουργία του, αφετέρου δε θα προκαλέσει βλάβες στη χρήση του. [απρόβλεπτη ένταση λειτουργίας ανελκυστήρων , τουαλετών κ.λ.π]. –δεν υπάρχει στην παρούσα φάση από μέρους του συλλόγου νόμιμος τρόπος έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών, διότι παρότι είναι ΝΠΔΔ θα πρέπει να δηλώσει την δραστηριότητα αυτή νόμιμα, να τηρεί σχετικά βιβλία κατά την κρατούσα άποψη , να αποδίδει ΦΠΑ ενδεχομένως, δράσεις τις οποίες δεν μπορούν για πολλούς και αυτονόητους λόγους να αναληφθούν, αφού πέραν των άλλων δεν μπορεί να τις υποστηρίξει και το υπάρχον σύστημα μηχανοργάνωσης.
 Β) Να αναλάβουν ομάδες συναδέλφων σε κάποιο μισθωμένο χώρο εξω του μεγάρου την εργασία της συμπλήρωσης των δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων. Εν προκειμένω και στην θεωρητική περίπτωση, που μπορούσε να ξεπερασθεί το πρόβλημα του χρόνου, παραμένουν όλα τα παραπάνω και το κυριότερο ο Σύλλογος δεν έχει να αναθέσει σ’ αυτούς τους συναδέλφους κάποιο συγκεκριμένο έργο, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει αναλάβει ο ίδιος κάτι τέτειο.
 Γ) Να εκδίδεται για κάθε δήλωση τετραπλότυπο του Δ.Σ.Λ και συγκεκριμένα αυτό που αφορά την σύνταξη αίτησης για θέματα ειδικώς αναφερόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων ποσού 80 ευρώ. Αλλά και αυτό απορρίπτεται πέραν των άλλων και για το μη ανταγωνιστικό ύψος της αμοιβής. Στην περίπτωση δε που θεσμοθετήσουμε μικρότερο ύψος αμοιβής και αν ακόμη δεχθούμε ότι μπορεί να υποστηριχθεί αυτό από το σύστημα μηχανοργάνωσης, τότε με την παρακράτηση του 15% εξανεμίζεται η οποιαδήποτε αμοιβή θα λάβει κάθε συνάδελφος.
 Δ) Να ζητήσει ο Δ.Σ.Λ από τους δικηγόρους – μέλη του να εκφράσουν την επιθυμία τους να συντάσσουν τις εν λόγω δηλώσεις στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους λειτουργίας και σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της δραστηριότητάς τους αυτής, πιθανολογώντας ότι οι περισσότεροι απ’ αυτούς θα είναι νέοι, να δημοσιοποιήσει τα ονόματά τους. Μια τέτεια σκέψη όμως ακυρώνεται  αφενός μεν από το ενδεχόμενο να είναι πολλά τα ονόματα [π.χ 400] οπότε έχουμε κίνδυνο επικοινωνιακής φαιδροποίησης της διαδικασίας, αφετέρου δε ισως προσκρούει σε απαγορευτικές διατάξεις περί διαφήμισης του Κώδικα Περί Δικηγόρων και του Κώδικα Δεοντολογίας. Στην περίπτωση που είναι λίγοι αυτοί οι συνάδελφοι που θα εκφράσουν την επιθυμία και αν ακόμη ξεπεράσουμε τα προαναφερθέντα εμπόδια και πάλι διατρέχουμε τον κίνδυνο ότι προβάλλονται κάποιοι συνάδελφοι σε βάρος άλλων.
 Μετά ταύτα προτείνουμε ως μόνη ρεαλιστική πρόταση την παρακάτω:

 Ο κάθε δικηγόρος έχει την δυνατότητα να αναλαμβάνει ή όχι την συμπλήρωση δήλωσης εγγραπτέων δικαιωμάτων, αντι αμοιβής που θα καθορίσουμε  ως ελάχιστη σύμφωνη με τον Κώδικα περί Δικηγόρων η την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση για τα ελάχιστα όρια αμοιβών, για κάθε δήλωση η οποία αντιστοιχεί σε κάθε δικαίωμα.  Εν προκειμένω θα μπορούσε να τύχει εφαρμογής η διάταξη για εξωδικαστικές αμοιβές [παροχή συμβουλών στους εντολείς ανά ώρα 64 ευρώ. Εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο η δήλωση θα απασχολεί τον δικηγόρο ένα διάστημα μεταξύ μισής και μιας ώρας]  Αυτονόητο είναι ότι αν η συμπλήρωση της δήλωσης απαιτεί και έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο τότε ο συνάδελφος θα αμείβεται επι πλέον.
 Να προηγηθεί [εννοείται άμεσα] εκπαιδευτικό σεμινάριο για την συμπλήρωση της δήλωσης, από κατάλληλο στέλεχος [δικηγόρο] της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, ώστε οι συνάδελφοι να αποκτήσουν την κατάλληλη γνώση για την εκτέλεση της εργασίας τους. Εννοείται ότι το σεμινάριο θα είναι αποκλειστικά για τους δικηγόρους και θα ληφθεί μέριμνα να μην το παρακολουθήσουν άτομα τα οποία μπορεί να επωφεληθούν.  
 Ο Δ.Σ.Λ έχει την ευθύνη για την κατάλληλη επικοινωνιακή στήριξη της εργασίας των συναδέλφων, στους οποίους καταρχήν και πρώτα θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή για την τήρηση της δεοντολογίας μεταξύ μας και κυρίως τον σεβασμό της καθορισθείσης ως ελάχιστης αμοιβής. Εν προκειμένω να επισημανθούν και οι συνέπειες της μη τήρησης της δεοντολογίας και των αποφάσεων του Δ.Σ.Λ΄.
 Ταυτόχρονα η κοινωνία της πόλης μας, με κατάλληλη επικοινωνιακή προσπάθεια, θα πρέπει να κατανοήσει ότι: α) η εργασία συμπλήρωσης της δήλωσης εγγραπτέων δικαιωμάτων είναι καθαρά νομική. β) η παροχή υπηρεσίας του δικηγόρου στην προκείμενη υπόθεση παρέχει όλα τα εχέγγυα της αρτιότητας και ασφαλούς διεκπεραίωσης αφού πέραν των άλλων, ελήφθη μέριμνα για εκπαίδευσή των μέσα από εξειδικευμένο σεμινάριο που οργάνωσε ο Δ.Σ.Λ. γ) η ανάθεση της συμπλήρωσης της δήλωσης εγγραπτέων δικαιωμάτων σε μη δικηγόρους, μόνον κινδύνους ενέχει αφού η ευκαιριακή αντιμετώπιση  της υπόθεσης αυτής μπορεί να εκθέσει τον ιδιοκτήτη σε επιπλοκές δικαστικών διενέξεων με αυτονόητα δυσμενή επακόλουθα όπως έδειξε και η παρελθούσα εμπειρία. δ) η συμμετοχή των δικηγόρων στο στάδιο της συμπλήρωσης δήλωσης εγγραπτέων δικαιώμάτων καθιστά ασφαλέστερη και ταχύτερη την διαδικασία κτηματογράφησης.   
                Λάρισα 5 Ιουνίου 2008
        Με τιμή
Δ. Κατσαρός
Χ. Νότας
Χ. Μπατζιανούλης
Β. Καραίσκος
Δ. Ψαρογιώργος
Σ. Καλογεράς
Τ. Τσάτσαρος
Α. Γραβάνης


 


 

 

All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.