Αρχική Δραστηριότητα Εισηγήσεις στο Δ.Σ. Αναφορά στον Άρειο Πάγο για Πρόεδρο Εφετών
Αναφορά στον Άρειο Πάγο για Πρόεδρο Εφετών PDF Εκτύπωση E-mail

ΑΝΑΦΟΡΑ

          Κατά το άρθρο 38   του  Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954) ο Δικηγόρος είναι άμισθος Δημόσιος λειτουργός δικαιούμενος σεβασμού και τιμής παρά των Δικαστηρίων και πάσης Αρχής, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 193 στην έδρα της  περιφέρειας κάθε πρωτοδικείου εδρεύει ο Δικηγορικός Σύλλογος ο οποίος αποτελείται από τους διορισμένους και νομίμως ασκούντας το λειτούργημα δικηγόρους. Σύμφωνα με το άρθρο 194 ο Δικηγορικός Σύλλογος αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει ιδία περιουσία, υποκείμενος στις διατάξεις του κοινού δικαίου περί αποκτήσεως δικαιωμάτων και ανάληψης υποχρεώσεων , διοικείται δε από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 216 επ. του ιδίου Κώδικα. Επίσης  κατά το άρθρο 203 του Κώδικα Περί Δικηγόρων οι Δικηγορικοί Σύλλογοι αναφέρονται απευθείας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 199, στους δικηγορικούς συλλόγους και τα Διοικητικά συμβούλια αυτών  ανήκει α) η μέριμνα περί της εν γένει αξιοπρεπείας των Δικηγόρων και της απονομής παρά πάσης αρχής, του προς αυτούς οφειλομένου σεβασμού κατά την ενάσκηση του λειτουργήματος αυτών . β) η υποβολή προτάσεων και γνωμών αφορωσών  την βελτίωση της νομοθεσίας  την ερμηνεία και εφαρμογή αυτής γ) την διατύπωση παρατηρήσεων και κρίσεων ως προς την λειτουργία και απονομή της Δικαιοσύνης. δ) τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε κάθε ζήτημα που ενδιαφέρει το Δικηγορικό Σώμα η τα μέλη του Συλλόγου η την επαγγελματική τάξη ε) τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επι παντός γενικοτέρου ζητήματος Εθνικού η Κοινωνικού περιεχομένου.
               Δηλαδή σύμφωνα με τις παραπάνω , τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων οφείλουν να επιβλέπουν για την τήρηση του οφειλομένου σεβασμού προς τους Δικηγόρους και δεν πρέπει να μένουν απαθείς σε αρνητικά φαινόμενα από μέρους αριθμού, έστω και μικρού δικαστών, που όχι μόνον παραβιάζουν την αμοιβαία σχέση σεβασμού μεταξύ δικαστών και δικηγόρων, αλλά προσβάλλουν τελικά την ουσία των δικαιωμάτων και εγγυήσεων του διαδίκου για την υπεράσπιση του οποίου παρίσταται στο Δικαστήριο ο Δικηγόρος. Ακόμη περισσότερο τα Δ.Σ των Δικηγορικών Συλλόγων πρέπει να επιλαμβάνονται άμεσα και επί τόπου και όχι να περιορίζονται εκ των υστέρων σε αναφορές και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι δεν συνιστούν ομάδες διαμαρτυρίας, αλλά συγκαταλέγονται μεταξύ των κρατικών θεσμικών οργάνων, μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας των οποίων πραγματώνεται στην δημοκρατική Ελληνική Πολιτεία το αίτημα και η ικανοποίηση της αξίωσης του πολίτη για δίκαιη δίκη.
              Περαιτέρω το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας διοικείται νόμιμα από το συλλογικό όργανο την καλούμενη Επιτροπή Διοίκησης του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, στην οποία προεδρεύει ο εκάστοτε προιστάμενος του Εφετείου Λάρισας και την σύνθεσή της συναποτελούν οι Εισαγγελέας Εφετών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, ο Πρόεδρος Διοικητικού Πρωτοδικείου, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ο Προιστάμενος του Ειρηνοδικείου Λάρισας, ο Προιστάμενος του Πταισματοδικείου Λάρισας, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων.
               Εν προκειμένω,η Επιτροπή Διοίκησης του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας συνήλθε την 31-3-2010 και  έλαβε την υπ’ αρίθμ. 1/10 ομόφωνη απόφασή του στην οποία αναφέρονταν ειδικότερα οτι : «…Να παραχωρηθεί, εν μέρει, στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας ο χώρος του αρχείου του Εφετείου και ύπαρξης των πειστηρίων του, που βρίσκεται στον 4ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας και συγκεκριμένα να παραχωρηθεί ο αριστερά ευρισκόμενος χώρος αυτού, ώστε ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας να τοποθετήσει σ’ αυτόν φωτοτυπικό μηχάνημα, αφού προηγουμένως, 1) μεταφερθεί το αρχείο του Εφετείου στον υπολειπόμενο δεξιό χώρο αυτού και 2) διαχωρισθεί με γυψοσανίδα, δαπάνης του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, χώρος του 4ου ορόφου και σε αυτόν τον αριστερά όπως βλέπουμε ευρισκόμενο , που είχε παραχωρηθεί στον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων, με την υπ’ αρίθμ. 5/5-12-06 απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας μετακινηθούν και τοποθετηθούν τα πειστήρια του Εφετείου, στον δε δεξιό όπως βλέπουμε χώρο τα αντικείμενα της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, που παρανόμως είχε καταλάβει τον χώρο αυτό του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων. Για την ισχύ της σχετικής για το θέμα αυτό απόφασης της Επιτροπής τίθεται η αναβλητική αίρεση της προσκομιδής από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου περί ανάληψης της δαπάνης και μερίμνης για την τοποθέτηση του ως ανω διαχωριστικού με γυψοσανίδα» .
         Σημειωτέον ότι η παραπάνω απόφαση ελήφθη μετά από επιτόπια αυτοψία των μελών της Επιτροπής Διοίκησης του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας.
            Ειρήσθω ότι η ως ανω απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του συλλόγου μας δεδομένου ότι η εγκατάσταση του αρχείου του Πρωτοδικείου στο 4Ο οροφο του Δικαστικού Μεγάρου, δημιούργησε μεγάλη κινητικότητα και υπερβολικό φόρτο στους ανελκυστήρες. Συγκεκριμένα,  η άνοδος με τους ανελκυστήρες πλήθους πολιτών στον 4ο όροφο προκειμένου να λάβουν διάφορα έγγραφα, η  κάθοδος στο υπόγειο για έκδοση αντιγράφου, η εκ νέου άνοδος στον 4ο όροφο για παράδοση του πρωτοτύπου κ.ο.κ , επιβαρύνει αφόρητα τη λειτουργία τους, πέραν της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι υποχρεωμένοι να ανεβοκατεβαίνουν τους ορόφους του Μεγάρου. Το φαινόμενο αυτό βέβαια ήταν γνωστό σε όλους τους εργαζόμενους στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, αφού για μεγάλο χρονικό διάστημα οι τρείς εκ των τεσσάρων ανελκυστήρων είχαν τεθεί εκτός μάχης λόγω  της καταπόνησης από την παραπάνω αιτία. Πιστεύοντας λοιπόν ότι η βελτίωση της  καθημερινότητας   των εργαζομένων στο χώρο της Δικαιοσύνης, [Δικαστικών, Εισαγγελικών λειτουργών, Δικηγόρων, Δικαστικών Υπαλλήλων], αποτελεί προτεραιότητα και μέλημα όσων έχουμε την ευθύνη για  τη λειτουργία του Μεγάρου ζητήσαμε από την Επιτροπή Διοίκησης του Μεγάρου να μας παραχωρηθεί ο χώρος για την εγκατάσταση του φωτοτυπικού μηχανήματος όπως και έγινε με την παραπάνω ομόφωνη απόφασή της.


          Σε εκτέλεση της παραπάνω ομόφωνης απόφασης και αφού προσκομίστηκε η ως ανω απόφαση περί ανάληψης της δαπάνης, κατασκευάστηκε ηδη με δαπάνες του Συλλόγου μας το διαχωριστικό, η πόρτα της αίθουσας των δικαστικών υπαλλήλων και η απαραίτητη καλωδιακή γραμμή για τον ηλεκτροφωτισμό  της.
          Την Παρασκευή 22-10-2010 ο Διευθυντής του Συλλόγου κ. Αντώνης Δέλκος, στα πλαίσια των καθηκόντων του βρέθηκε στον 4ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου προκειμένου να επιμεληθεί των εργασιών για την διεκπεραίωση τοποθέτησης του φωτοτυπικού μηχανήματος, πλήν όμως συνάντησε την άρνηση της Γραμματέως του Εφετείου Λάρισας κας Ε. Τ., η οποία αδιαφορώντας για την ως ανω απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης τον εμπόδισε να προχωρήσει στο καθάρισμα της αίθουσας λέγοντάς του « ..να πείς στον Πρόεδρο να πάει στον Π……. όταν θα είναι εδώ». Πρέπει να τονίσουμε ότι η ως ανω υπάλληλος και άλλες φορές στο πρόσφατο παρελθόν μετά την έκδοση της ως ανω απόφασης εξεδήλωσε με κραυγές και φωνασκίες την άρνησή της να σεβασθεί την ως ανω απόφαση !!!!!!.
           Μετά ταύτα και ενόψει της καταφανέστατα προσβλητικής, παράνομης και απαξιωτικής συμπεριφοράς της ως ανω Γραμματέως πράξαμε το αυτονόητο. Απευθύναμε προς τον κ.Προιστάμενο του Εφετείου Λάρισας Κ. Π., ο οποίος εν τω μεταξύ είχε αντικαταστήσει στα καθήκοντά της, την κ.Α. Γ., η οποία προήδρευσε στη συνεδρίαση κατά την οποία εκδόθηκε η ως ανω απόφαση, την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 461/27-10-2010 προσαγόμενη με επίκληση αναφορά μας στην οποία αφού εξιστορούσαμε τα διαδραματισθέντα αναφέραμε και τα παρακάτω: «..Καταρχήν όμως θέτουμε υπόψη σας την συμπεριφορά της συγκεκριμένης Γραμματέως δεδομένου ότι πρωτίστως προσβάλει το κύρος της Επιτροπής Διοίκησης του Μεγάρου, σαφώς δε και του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, τον οποίο επιπλέον προκαλεί βάναυσα και θρασύτατα σε σημείο που να εξαντλεί κάθε όριο υπομονής. Πέραν αυτών όμως, ανακύπτουν εύλογα ερωτήματα μερικά από τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να σας θέσουμε αναμένοντας την έμπρακτη απάντησή σας:       
          Π.χ Από πού αντλεί την δύναμη να εκδηλώνει την απείθειά της προς την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας; Μήπως έχει «πλάτες γερές» και αυτός είναι ο λόγος της προκλητικής συμπεριφοράς της; Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διοίκησης του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας τελούν και δεν το γνωρίζουμε υπο την έγκριση της κας Τ…., οπότε από τούδε και στο εξής θα πρέπει να απευθυνόμαστε σ’ αυτήν;       
           Κύριε Πρόεδρε. Μας λυπεί πραγματικά το γεγονός ότι αναγκαζόμαστε να ζητήσουμε να εντάξετε την προπεριγραφόμενη συμπεριφορά στο χώρο της αποφασιστικής σας αρμοδιότητας. Είναι όμως προφανές ότι έχουμε καθήκον να το κάνουμε.  
          Γι αυτό, καταγγέλουμε ενώπιόν Σας την κ. Ε. Τ. και ζητούμε να πράξετε τα κατά νόμον για τα οποία σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.
          Αυτονόητα, σας δηλώνουμε ότι επιθυμούμε να λάβουμε γνώση της δυνατότητάς μας για περαιτέρω συνέχιση των διακοπεισών ενεργειών μας  σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας.»
 Επόμενη ενέργειά μας ήταν να ζητήσουμε συνάντηση με τον κ.Προιστάμενο η οποία τελικά επιτεύχθηκε την 19-11-2010 λόγω απουσίας του απο το Εφετείο Λάρισας. Κατά την συνάντηση στην οποία από πλευράς μας έλαβε μέρος ο Αντιπρόεδρος κ.Δημ.Κατσαρός, ο Γ.Γραμματέας κ.Χ.Νότας και ο Διευθυντής του Συλλόγου κ.Αντ. Δέλκος, ευρέθημεν πρό της ηδη ειλημμένης από μέρους του απόφασης να αγνοήσει και παραβιάσει την ως ανω απόφαση της  Επιτροπής Διοίκησης του Μεγάρου Λάρισας, η οποία αποτυπώθηκε στο προσαγόμενο με επίκληση με αρίθμ. πρωτ. 3721/19-11-2010 έγγραφο που είχε συντάξει πρίν μας ακούσει το οποίο απηύθυνε προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας και το οποίο έχει ως παρακάτω:
 Σε απάντηση της από 27-10-2010 επιστολής του Συλλόγου σας έχω να επισημάνω τα ακόλουθα:
  1ον) Ολο το διοικητικό προσωπικό του Εφετείου έχει την υποχρέωση δια μέσου της Προισταμένης της Γραμματείας αλλά και προσωπικά, να με ενημερώνει για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία του Εφετείου και χωρίς τη δική μου συναίνεση να μη προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που να εμποδίζει τη λειτουργία αυτή.
 2ον) Από τη θεώρηση του χώρου των πειστηρίων του Εφετείου διεπίστωσα την καλή του διαμόρφωση με διαχωριστικό (ντέξιον) που επιτεύχθηκε με πρόσφατη χρηματοδότηση του ΤΑΧΔΙΚ και τη δυνατότητα τοποθέτησης και φύλαξης των πειστηρίων με ορθή κατανομή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αποκοπή τμήματος του χώρου αυτού θα δημιουργήσει στο μέλλον προβλήματα σωστής και ευχερούς τοποθέτησης και φύλαξης των πειστηρίων.
 3ον) Υπάρχει στον ίδιο όροφο ευρύχωρο κενό δωμάτιο διαστάσεων περίπου 3χ3μ. ικανό για την τοποθέτηση φωτοτυπικού μηχανήματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών του συλλόγου σας.
4ον) Οσον αφορά τη μνημονευόμενη στο έγγραφό σας υπάλληλο, από την ολιγόμηνη παρουσία μου στο Εφετείο, έχω διαπιστώσει ότι τόσο αυτή οσο και οι υπόλοιποι υπάλληλοι, ενδιαφέρονται για την καλή λειτουργία του Εφετείου σε σημείο μάλιστα που προσέφεραν εθελοντικά από τον παχυλό μισθό τους χρήματα για έκτακτη καθαριότητα του Δικαστικού Μεγάρου. Το τελευταίο αναφέρω γιατί είναι ένα από τα προβλήματα που αφορούν γενικά το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας και δεν είχα τη χαρά, αλλά και ότι θα έχω λόγω της επικείμενης μετάθεσής μου, να συζητήσω μαζί σας, αλλά ευελπιστώ ότι θα το πράξετε με το νέο Προιστάμενο του Εφετείου.
  Στα αναφερόμενα παραπάνω θα μπορούσαμε να αντιπαραθέσουμε πλήθος επιχειρημάτων, αλλά και σχολίων τα οποία θα ανεδείκνυαν το αβάσιμο και όχι μόνο αυτών. Χάριν της ουσίας επισημαίνουμε μόνον τα εξής κυρίαρχα σημεία της υπόθεσης:
          -Σε κάθε περίπτωση ο κ.Προιστάμενος δεν δικαιούται να αυθαιρετεί και να παραβιάζει την παραπάνω απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας. Συνακόλουθα δεν δικαιούται με τον τρόπο αυτό να περιφρονεί τον θεσμικό ρόλο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και των μελών.
          -Όχι μόνον δεν ερεύνησε πειθαρχικά, όπως ήταν υποχρεωμένος την καταγγελλόμενη συμπεριφορά της προαναφερόμενης Γραμματέως, αλλά απεναντίας με την απάντησή του επικρότησε αυτήν και μας δίδει το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι καλύπτει παντελώς αναιτιολόγητα αυτή σε σημείο που να εκτίθεται. Ακόμη, με δεδομένο ότι ουδείς ψόγος απευθύνθηκε με την καταγγελία μας σε άλλο υπάλληλο του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, θεωρούμε ότι οι αναφορές στο ενδιαφέρον τους για τη καθαριότητα και τον μισθό τους [και μάλιστα παχυλό] διακρίνονται για «υπερβάλλοντα ζήλο» και αγωνιώδη προσπάθεια να καλύψει συμπεριφορά σε κάθε περίπτωση πειθαρχικά ερευνητέα.              
       Ενόψει όλων των προεκτεθέντων και σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 82/23.11.2010 ομόφωνης απόφασης  το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου  Λάρισας υποβάλει την παρούσα αναφορά ενώπιόν Σας, προκειμένου να επιληφθείτε για την ασκηση του προβλεπόμενου πειθαρχικού ελέγχου στον Πρόεδρο Εφετών κ.Κ. Π και στην Γραμματέα του Εφετείου Λάρισας κ.Ε. Τ., με συνακόλουθο αίτημα να λάβει γνώση των ενεργειών Σας.
          
 

 

All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.