Αρχική Δραστηριότητα Εισηγήσεις στο Δ.Σ. Θέση Σύγχρονης Πρότασης Δικηγόρων επί Σ/Ν για την "απελευθέρωση" δικηγορικού επαγγέλματος
Θέση Σύγχρονης Πρότασης Δικηγόρων επί Σ/Ν για την "απελευθέρωση" δικηγορικού επαγγέλματος PDF Εκτύπωση E-mail

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ» ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1.    Αρθρο 44 Κ.Π.Δικ.: Η τροποποίηση του άρθρου αυτού το οποίο καθόριζε την τοπική αρμοδιότητα του δικηγόρου σημαίνει μεταξύ των άλλων:
          -Ακύρωση της φυσιογνωμίας του δικηγόρου ως συμπράττοντος λειτουργού  της Δικαιοσύνης η άμμισθου δημοσίου υπαλλήλου (άρθρο 1 Κ.Περ. Δικ., άρθρο 1 Κωδικα Δεοντολογίας)ο οποίος πλέον ταυτίζεται με οιονδήποτε επαγγελματία, έμπορο, εξέλιξη η οποία επιδρά και στό ρόλο και αποστολή του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου ο οποίος αποτελείται απο μέλη που ασκούν το λειτούργημά τους στη περιφέρεια κάθε πρωτοδικείου που είναι και η έδρα του. [άρθρο 193 Κ.Π.Δικ.] Μετά την κατάργηση της τοπικής αρμοδιότητας του δικηγόρου οποιαδήποτε απαγόρευση δευτερεύουσας εγκατάστασης αντίκειται στήν αρχή της αναλογικότητας οπως απολύτως αιτιολογημένα υποστηρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων, πέραν του οτι η απαγόρευση αυτή είναι γράμμα κενό σύμφωνα με το άρθρο 6 του σχεδίου νόμου με το οποίο επιτρέπεται η εταιρία με μέλη διαφορετικών δικηγορικών συλλόγων με έδρα των μελών της ουσιαστικά δευτερεύουσα εγκατάσταση της εταιρίας.

          2. Αρθρο 92, παρ.1 Κώδικα Περί Δικηγόρων. Αμοιβές.
          -Διατάξεις αναγκαστικού δικαίου περί υποχρεωτικής ελάχιστης αμοιβής καταργούνται. Ισχύει η έγκυρη ; έγγραφη συμφωνία η οποία μπορεί να είναι κατώτερη και των ποσών των γραμματίων προείσπραξης τα οποία σημειωτέον αφορούν μόνον τις παραστάσεις στα Δικαστήρια και όχι τα συμβόλαια. Δηλαδή τα γραμμάτια προείσπραξης ισχύουν μόνον όταν δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία.  Πρόκειται για εξέλιξη η οποία ευνοεί την οικονομική ελίτ και η οποία με την εξουσία που διαθέτει την προώθησε. Δηλαδή οι παντοδύναμες οικονομικά πολυεθνικές η και ημεδαπές τραπεζικές, ασφαλιστικές, κατασκευαστικές, εργολαβικές κ.λ.π εταιρίες έχουν ένα μοναδικό οπλο στα χέρια τους να μειώσουν το κόστος των εργασιών τους και να αυξήσουν τα κέρδη τους εκμεταλευόμενες τον μόχθο των δικηγόρων, ειδικά των νέων και των αυτοαπασχολουμένων ενόψει και της γενικευμένης κρίσης στο επάγγελμά μας. Η κατάργηση της προείσπραξης φόρου απο τούς οικείους δικηγορικούς συλλόγους σημαίνει πρόθεση της πολιτείας για θεσμοθέτηση φορολογικών τεκμηρίων ισόποσων με τα γραμμάτια προείσπραξης.
          -Οι διανεμητικοί λογαριασμοί των συλλόγων όπως ισχύουν, από το ενεργητικό των οποίων αποδίδεται το μέρισμα, με την έκδοση της Υ.Α για καθορισμό «ποσών η ποσοστών αναφοράς» για τον υπολογισμό των προκαταβολών των δικηγόρων προς τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 161 της προτεινόμενης ρύθμισης, καταργούνται. Σημειωτέον ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης εκδίδεται μετά γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αλλά και χωρίς αυτή αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δυο μηνών από τότε που θα ζητηθεί αυτή με έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης  Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

         1. Να απορριφθούν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις της Κυβέρνησης.
          
          2.Διατήρηση τοπικής αρμοδιότητας δικηγόρου, σύμφωνα και με τη νομολογία του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων [Μουσταφά Αππά Κατά Ελλάδος] ,του ΔΕΕ της 1-6-2010, ΑΠ 1332/07.]. Συνακόλουθα διατήρηση του ισχύοντος άρθρου 1 του ΠΔ 81/2005 [δικηγορικές εταιρίες].
          3. Διατήρηση ισχύοντος συστήματος νομοθετικού καθορισμού ελαχίστων ορίων αμοιβών, σύμφωνα με τις θέσεις της Ολομέλειας των Προέδρων στη συνεδρίαση της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2010 τις οποίες μάλιστα υιοθέτησε η ελληνική πλευρά στην απάντησή της προς την αιτιολογημένη γνώμη της Ε.Ε.
          
          4. Να διατυπωθεί με σαφήνεια οτι δεν επιτρέπεται η σύσταση κεφαλαιουχικής εταιρίας και πολυεπαγγελματικής με αντικείμενο την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεδομένης της ύπαρξης του άρθρου 26 του Ν 3844/2010 το οποίο θέτει γενικό κανόνα σύμφωνα με τον οποίο οι «πάροχοι υπηρεσιών» στούς οποίους περιλαμβάνονται και οι δικηγόροι δεν υποχρεώνονται πλέον στήν άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας .
           5. Ο τρόπος διαφήμισης να καθοριστεί με σαφήνεια ότι θα αναφέρεται στις σπουδές και την εν γένει επιστημονική κατάρτιση του δικηγόρου και όχι σε τιμολόγιο για δίκες και προσφορές τιμών κ.λ.π.
           6. «Το ποσό αναφοράς» για την παρακράτηση εισφορών υπέρ των Ταμείων και του Δικηγορικού Συλλόγου να προκύπτει μετά από πρόταση όχι απλή γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και το «ποσό και ποσοστό αναφοράς» της παρακράτησης για τους ιδιαίτερους διανεμητικούς λογαριασμούς να καθορίζονται με απόφαση της Γ.Σ του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.
           Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω θέσεις για τα ζητήματα της εδαφικής αρμοδιότητας και των ελαχίστων αμοιβών –γραμματίων προείσπραξης  έχουν εκτεθεί κατ’ επανάληψη σε δημόσια συζήτηση σε εκδηλώσεις και την ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων.

Λάρισα 18 Ιανουαρίου 2011
Με τιμή
     Δ.Κατσαρός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
Χ.Νότας, Γ.Γραμματέας
 Χ.Μπατζιανούλης, Ταμίας
    Β.Καραίσκος, Σύμβουλος
Δ.Ψαρογιώργος, «
Σ.Καλογεράς, «
Τ.Τσάτσαρος, «
Α.Γραβάνης,»


 

 

All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.