Αρχική Ενημέρωση Τα νέα μας Πεπραγμένα 2011-2014 - 5η ενότητα: Μεγάλα θέματα του Κλάδου (ΛΕΔΕ, Εκουσία, Δίκαιη Δίκη, Απαλλοτριώσεις)
Πεπραγμένα 2011-2014 - 5η ενότητα: Μεγάλα θέματα του Κλάδου (ΛΕΔΕ, Εκουσία, Δίκαιη Δίκη, Απαλλοτριώσεις) PDF Εκτύπωση E-mail

Ο Δ.Σ.Λ. κατά την τριετία 2011-2014 πρωτοστάτησε πάνω σε όλα τα μεγάλα θέματα που απασχόλησαν τον κλάδο. Κυρίως μέσα από τη συμμετοχή του προέδρου Δημήτρη Κατσαρού στα κεντρικά όργανα της Συντονιστικής Επιτροπής και της Ολομέλειας, αλλά και στο Δ.Σ. του ΛΕΔΕ με τις πρωτοβουλίες, τις εισηγήσεις και την εν γένει δράση του, ο ΔΣΛ από απλός παρατηρητής των τεκταινομένων κατέστη πρωταγωνιστής σε μια δύσκολη περίοδο όπου διακυβεύθηκαν πάρα πολλά για τον μαχόμενο δικηγόρο. Πιο συγκεκριμένα:

 

1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (ΛΕΔΕ)

Ο Λογαριασμός Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών (ΛΕΔΕ) αποτελεί σωματείο -ιδιάζουσα μορφή αυτασφαλιστικού φορέα και μέλη του είναι δικηγόροι πενήντα εννέα επαρχιακών δικηγορικών συλλόγων της χώρας,  το προσωπικό αυτών και του ιδίου καθώς και οι άμισθοι υποθηκοφύλακες.  Σκοπός του φορέα αρχικά ήταν, η παροχή εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, όταν τα εν ενεργεία μέλη του ΛΕΔΕ παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία, συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους. Από την ίδρυσή του ο ΛΕΔΕ το 1991, δομήθηκε με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης, αφού πέραν της καταβολής ενός μικρού ποσού που αντιστοιχούσε στην τακτική συνδρομή, οι έχοντες μεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατέβαλαν περισσότερο. Αυτό  έγινε αφενός μεν με προσαύξηση (25% + 10%) υπέρ ΛΕΔΕ επί του ενσήμου του ΤΥΔΕ και αφετέρου δε μέσω της λειτουργίας των διανεμητικών λογαριασμών και των ταμείων συνεργασίας με παρακρατήσεις από τα εισφερόμενα ποσά υπέρ των ασφαλιστικών εισφορών -συνδρομών, οι οποίες καταβάλλονταν από τους Δικηγορικούς Συλλόγους για λογαριασμό των συναδέλφων. Αυτό το σύστημα συγκέντρωσης και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών-συνδρομών, υλοποιούσε μια πραγματική αλληλεγγύη μεταξύ των συναδέλφων, αφού οι παρακρατούμενες εισφορές από τις εμπράγματες συμβολαιογραφικές μεταβιβάσεις κυρίως, λειτουργούσαν προς όφελος των νέων συναδέλφων και όχι μόνον.

Περαιτέρω, η πάλαι ποτέ καλή περίοδος του επαγγέλματος και η θετική απόδοση των διανεμητικών λογαριασμών, οδήγησε σε αποφάσεις διεύρυνσης του αρχικού σκοπού, δηλαδή θέσπισης παροχών πέραν του «εφ’ άπαξ» και στη συνέχεια το 2006 σε κλιμακούμενη αύξηση των ποσών των καταβαλλομένων παροχών-ενισχύσεων, οι οποίες αποδείχθηκαν ανορθολογικές σε συνδυασμό και με την επακολουθήσασα συγκυρία. Είναι επίσης γνωστό, ότι ο κλάδος μας  τα τελευταία χρόνια δέχθηκε και εξακολουθεί να δέχεται πλήγματα από τα συνεχή μνημονιακά μέτρα και ειδικά αυτό της διαβόητης και ψευδεπίγραφης «απελευθέρωσης» του δικηγορικού επαγγέλματος, τα οποία όχι μόνον περιόρισαν δραστικά την επαγγελματική ύλη, αλλά αποδυνάμωσαν πλήρως τους διανεμητικούς λογαριασμούς, δηλαδή το  μέσο καταβολής των εισφορών-συνδρομών και τον βασικό χρηματοδότη του ΛΕΔΕ.

Μετά την αιφνίδια και αναγκαστική αυτή αλλαγή του μοντέλου καταβολής των εισφορών-συνδρομών και της συνακόλουθης χρηματοδότησης του φορέα, το ΔΣ του ΛΕΔΕ έλαβε αποφάσεις εξορθολογισμού των παροχών, σε μια προσπάθεια μείωσης των ελλειμμάτων τα οποία ως συνέπεια των προαναφερόμενων αιτίων είχαν εμφανιστεί ήδη από το έτος 2010. Τα ελλείμματα αυτά τα οποία είχαν φθάσει στο ποσό των 3.500.000 ευρώ, βρήκε και ανέλαβε να διαχειρισθεί η παρούσα διοίκηση του ΛΕΔΕ στην οποία εκλέχθηκε και υπηρετεί από το αξίωμα του Αντιπροέδρου ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας. Με συντονισμένα μέτρα τα οποία απέδωσαν και κράτησαν ζωντανό το φορέα, κατορθώθηκε η εξυγίανση του φορέα αφού ήδη έχει προκύψει πραγματικό (και όχι λογιστικό) πλεόνασμα για τη διαχειριστική περίοδο του έτους 2013 ύψους άνω του 1.600.000 ευρώ. Ασφαλώς και δεν λύθηκε ακόμη το πρόβλημα της βιωσιμότητας του ΛΕΔΕ αφού πρέπει να ανακοπούν οι παραιτήσεις των μελών και να ενθαρρυνθούν οι εγγραφές των νέων. Ήδη ο ΛΕΔΕ κινείται συνδυαστικά προς δυο κατευθύνσεις:

α) στη μεταβολή του σκοπού, ώστε να κρατηθεί η παροχή της ημερήσιας (40 ευρώ) χρηματικής ενίσχυσης για λόγους υγείας, αλλά να μετεξελιχθεί ο φορέας σε πάροχο ιατροφαρμακευτικών παροχών. Τούτο διότι το εφάπαξ δεν αποτελεί ελκυστικό κίνητρο για εγγραφή και παραμονή νέων μελών, αλλά με παράλληλη μεταβατική διαδικασία να μη χάσουν τα παλαιότερα μέλη του φορέα,

β) Θέσπιση πόρου στο πνεύμα της κοινωνικής αλληλεγγύης που ιδρύθηκε ο ΛΕΔΕ, ώστε να μειωθεί δραστικά η ετήσια συνδρομή η οποία υπό το κράτος της μεγάλης οικονομικής κρίσης που διέρχεται το επάγγελμά μας είναι αδύνατον να καταβληθεί από τα μέλη μας, σε συνδυασμό με τις άλλες εξίσου υψηλές ασφαλιστικές εισφορές προς τα δημόσια ταμεία, γεγονός που αφενός μεν αποτρέπει την εγγραφή νέων μελών ενώ εξωθεί προς παραίτηση τα ήδη εγγεγραμμένα. Αναφορικά με τα ζητήματα αυτά έχουν λάβει χώρα τα εξής: α) συντάχθηκε και παραδόθηκε στο ΔΣ του ΛΕΔΕ τον Ιανουάριο 2014 αναλογιστική μελέτη με εναλλακτικά σενάρια βιωσιμότητας του φορέα η οποία στην επόμενη συνεδρίαση θα αξιολογηθεί παρόντος του αναλογιστή, β) έχει νομοθετηθεί ήδη κανονιστική διάταξη στο νέο Κώδικα Περί Δικηγόρων (άρθρο 61 παρ. 2 εδ.5 του Ν 4194 /2013) μετά από εισήγηση του ΔΣ του ΛΕΔΕ την οποία παρουσίασε στη Βουλή ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, με την οποία δίδεται η δυνατότητα  με έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης  να θεσπισθεί πόρος υπέρ του ΛΕΔΕ, εξέλιξη η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2014.

 

2. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Προτάσεις ΔΣΛ στο Νομοσχέδιο «Για τη Δίκαιη Δίκη και την αντιμετώπιση των φαινομένων αρνησιδικίας». Εισήγηση Προέδρου ΔΣΛ προς την Συντονιστική και Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στη χώρα, η οποία την υιοθέτησε.

 

Παράλληλα με τις προτάσεις αυτές του δικηγορικού σώματος έγιναν με αποφάσεις Συντονιστικής Επιτροπής και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων πανελλήνιες αγωνιστικές κινητοποιήσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα μεταξύ των άλλων να παραμείνουν στα Δικαστήρια και στο ζωτικό επαγγελματικό χώρο του Δικηγόρου ΟΛΕΣ οι υποθέσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας (συναινετικά διαζύγια, προσημειώσεις υποθηκών, διαταγές πληρωμής, σωματεία κ.λ.π). Υπενθυμίζουμε ότι είχε ληφθεί ήδη απόφαση από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου για την αποδικαστηριοποίηση, την οποία ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Πάτρας το Σεπτέμβριο του 2011 ο τότε υφυπουργός κ. Γ. Πεταλωτής.

 

3. Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

Προτάσεις ΔΣΛ στο Νομοσχέδιο «Για τη Δίκαιη Δίκη και την Εύλογη Διάρκεια αυτής», που ήταν συνέχεια του προηγούμενου, μετά την απόσυρση των παραπάνω διατάξεων για τις υποθέσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ευθύνη των προτάσεων της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και εκπροσώπηση στη Βουλή. Για περισσότερα:

http://www.dslar.gr/2012/01/prosklisi-sintonistikis-epitropis-30-01-2012/

http://www.lawnet.gr/news/d-katsaros-aadiki-diki-gia-ti-dimiourgia-neon-fainomenon-arnisidikiasa-25921.html

http://www.dslar.gr/2013/11/sinentefxi-proedrou-dsl-stin-efimerida-eleftheria/

http://www.dslar.gr/2011/12/dilosi-proedrou-dsl-gia-sn/

 

4. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Προτάσεις ΔΣΛ στην Ολομέλεια για το Νομοσχέδιο «Επιτάχυνση και εξορθολογισμός διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης» 21-10-2011.

        Αποτράπηκε η περιλαμβανόμενη αρχικά στο σχετικό νομοσχέδιο για τις απαλλοτριώσεις αποκλειστική τοπική αρμοδιότητα της έδρας του Εφετείου Αθηνών για τον οριστικό καθορισμό τιμής μονάδος.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

 

All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.