Αρχική Ενημέρωση Τα νέα μας Πεπραγμένα 2011- 2014 - 4η Ενότητα: " Καθιέρωση διαδικασίας Διαγωνισμών - Κοινωνικές δράσεις ΔΣΛ"
Πεπραγμένα 2011- 2014 - 4η Ενότητα: " Καθιέρωση διαδικασίας Διαγωνισμών - Κοινωνικές δράσεις ΔΣΛ" PDF Εκτύπωση E-mail

 

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 

Κατά την τριετία 2011-2014 καθιερώθηκε σε κάθε προμήθεια ή ανάθεση έργου κόστους άνω των 2.000 ευρώ η διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας, είτε δημόσιας, είτε υπό τη μορφή συλλογής κλειστών προσφορών. Αποτέλεσμα της εν λόγω απόφασης ήταν η αισθητή μείωση του κόστους σε πάγιες δαπάνες του ΔΣΛ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα προμηθευτών που, στο πλαίσιο των διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν μέσα στην τριετία, πρόσφεραν τιμές κοντά στο ½ (!) έναντι των μέχρι πρότινος προσφερομένων από τους ίδιους (!). Επιγραμματικά αναφέρονται:

 

  • για την επιλογή της τράπεζας που επελέγη για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κατάθεσης των μερισμάτων και ποσοστών συμβολαίων (βασικό κριτήριο το προσφερόμενο επιτόκιο),
  • για την ανάθεση κατασκευής, επίπλωσης και εξοπλισμού με αυτόματο μηχανισμό μαγνητικής κάρτας των δύο αιθουσών δικηγόρων στο 2ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας και
  • για την εκτύπωση του ετήσιου ημερολογίου του ΔΣΛ.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΣΛ

 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην διαδικασία κλειστών προσφορών επιτοκίου (μηνιαίων αρχικά και τριμηνιαίων) που επέφερε θεαματικά αποτελέσματα ως προς την απόδοση των καταθέσεων του Συλλόγου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι κατά το έτος 2012, όταν η κρίση και η ύφεση στον κλάδο επέφερε δραματική συρρίκνωση των λοιπών εσόδων του ΔΣΛ, η τοκοφορία των καταθέσεων αποτέλεσε το σημαντικότερο έσοδό του (!). Επρόκειτο για μια απλούστατη σκέψη και διαδικασία, που αν είχε ακολουθηθεί και την περίοδο των «παχέων αγελάδων» σίγουρα η εικόνα στα οικονομικά στοιχεία του ΔΣΛ θα ήταν ακόμη καλύτερη.

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Συνεχίζοντας μια μακρά παράδοση ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας και την περασμένη τριετία συμμετείχε ενεργά σε κοινωνικές δράσεις ή πρωτοβουλίες γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως το τέλος επιτηδεύματος και το ΕΕΤΗΔΕ. Μεταξύ των πιο χαρακτηριστικών, θα μπορούσαν να αναφερθούν ενδεικτικά οι εξής:

 

All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.