Αρχική Ενημέρωση Τα νέα μας Πεπραγμένα τριετίας 2011-2014 - 3η Ενότητα: "Δράσεις για βελτίωση καθημερινότητας και προάσπιση αξιοπρέπειας Δικηγόρου"
Πεπραγμένα τριετίας 2011-2014 - 3η Ενότητα: "Δράσεις για βελτίωση καθημερινότητας και προάσπιση αξιοπρέπειας Δικηγόρου" PDF Εκτύπωση E-mail

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Κατά την τριετία 2011-2014 η διοίκηση του Δ.Σ.Λ. προσπάθησε με συνεχείς παρεμβάσεις της να βελτιώσει -βάσει προϋπάρχοντος σχεδιασμού- ουσιώδεις τομείς της δικηγορικής καθημερινότητας (πέραν της δημιουργίας βασικών υποδομών που αναλύονται σε άλλη ενότητα). Πιο συγκεκριμένα:

 

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΣΛ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ

 

Ο Δ.Σ.Λ. συνέχισε και ενίσχυσε τη δυναμική παρουσία του σε ζητήματα διαφύλαξης αξιοπρεπούς άσκησης της δικηγορίας, και κυρίως ασχολήθηκε με συμπεριφορές υποτιμητικές προς δικηγόρους εκ μέρους δικαστών ή άλλων κρατικών λειτουργών. Δεν αποτελεί μυστικό εξάλλου, ότι λόγω της επίμονης και σθεναρής στάσης της Διοίκησης του ΔΣΛ -κατόπιν αναφορών συναδέλφων- υπήρξε απομάκρυνση και δικαστών από τη Λάρισα. Ως αποτέλεσμα, ο κάθε δικηγόρος πλέον υπολογίζει στον Σύλλογο ως ενεργό παραστάτη του σε περιπτώσεις παρόμοιων συμπεριφορών, ενώ από την άλλη έχει αποκτήσει πλέονιδιαιτέρως βαρύνουσα σημασία η θέση του Δ.Σ.Λ. κατά τις επιθεωρήσεις των τοπικών δικαστηρίων και γενικώς για την άσκηση των καθηκόντων των τοπικών δικαστικών λειτουργών. Όλως ενδεικτικώς -ένεκα και της φύσης του ζητήματος- παρατίθενται:

 

All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.